آلامه

 

باغ ِ مئن گردمه

شیب زنمه

تا کلاچان نیگید

من آلامه یَم

 

............................................

واگردان فارسی :

 

سوت زنان

در میان باغ پرسه می زنم

 تا کلاغ ها نگویند

من مترسک ام

 

/ 0 نظر / 12 بازدید