تاسیانی

خؤ تاسیانی یَ

ایتا آبه کاکائی

مورداب آو ِ مئن

بوشور واشور َ دره !

 

.................................................

واگردان فارسی :

 

نوستالوژی اش را

یک چلچله ی دریایی

درون آب مرداب

در شستشوست !

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
عمه

تی دست درد نوکونه [دست][گل]