غوروب

 

 

کو پوشت َ فاندر

خون ِ مئن

غوروب کؤدان دره

آفتاو

 

.....................................

واگردان فارسی :

 

پشت کوه را بنگر

درون خون

در حال غروب است

آفتاب

 

/ 0 نظر / 2 بازدید