کلاچ

هسا

دِ پَئیزه کلاچ

تا تانی تِه ر ِ

بولبولی بخان 

 

........................................

واگردان فارسی :

 

هم اکنون

دیگر پائیز است کلاغ

تا می توانی برای خودت

بلبلی بخوان 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید