پیله شَو

 نانَم پیله شَو ِ دورون

من زیندانی ام ؟

یا آفتاو 

سییا دئوار ِ پوشت !

 

..................................................

واگردان فارسی :

 

نمی دانم در این شب عظیم

آیا من زندانی ام ؟

یا آفتاب

پشت این دیوار سیاه !

 


/ 0 نظر / 14 بازدید