رؤوار

شوئن دره  رؤوار ِ آو

شُر شُرِ صدا اَمرَ

مَرَ یاد بامؤ

منم  بأ  بَشَم

 

..................................................................

واگردان فارسی :

 

رودخانه با صدای شُر شُر آب

دارد می رود

یادم آمد

من هم باید بروم

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید