عسک

خایلی زمات ِ

جا بنأمو

جوانی یَ

عسکان ِ آلبوم ِ دورون 

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

مدت زمانی ست

جوانی را

جا گذاشته ام

درون آلبوم عکس ها 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید