لُؤلَه کلِِه

جه لُؤلَه کَلِه مئن

گُزگائن ِ ناله صدا آیه

مِه دیل

پارپاره بؤستن دره

 

...............................................................

واگردان فارسی :

 

از میان نی زار

صدای ناله ی قورباغه ها می آید

دل ام

شرحه شرحه دارد می شود


/ 0 نظر / 9 بازدید