هسا شعر کاس آقایی

گیلکی شعران ِ کاس آقا

مِه پیچانی سر

سخته زیندیگی  مِه پیچانی سر خط بینیویشته  تانی خادان  چی بینویشته ؟   ............................................ واگردان فارسی :   زندگی سخت  بر صفحه پیشانی ام خط نوشته است توانی خواند  چه نوشته ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
بهمن 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
9 پست
تیر 93
2 پست
اسفند 92
14 پست
بهمن 92
48 پست
دی 92
52 پست
آذر 92
4 پست
تیر 92
1 پست