هسا شعر کاس آقایی

گیلکی شعران ِ کاس آقا

شَوانِه ابران

کنار بوشوئید

ما غولطه بوخورد

رووار ِ مئن !

 

.....................................

واگردان فارسی :

 

ابر های شبانه

کنار رفتند

ماه غوطه زد

در آب رودخانه !


نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/۳۱ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

چی خوش خوشانی ایسه

من و مِه پیچا مئن

نازینی پیچا

بییا مِه شعران َ ته ر ِ بخانَم !

 

..........................................

واگردان فارسی :

 

عجب دوستی و مهربانی ست

میان من و گربه ام

گربه ی نازنین ام

بیا تا شعرهای ام را برای تو بخوانم !

نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/٢٩ساعت ۱٠:٥٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

جه مِه دیلسردی

مِه اَرسو

زنگه لوله دَوَسته

مِه چوم جأ

 

......................................

واگردان فارسی :

 

از دلسردی ام

اشگ من

قندیل بسته است

برچشم ام


نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/٢٥ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

اوجور کی 

مستی دأره تِه چومان 

عَرَخ سکی 

ناره !

 

.....................................

واگردان فارسی :

 

آن گونه که 

چشمان تو مستی و گیرائی دارد 

گیرا ترین مشروب 

ندارد!


نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/٢٤ساعت ۳:٠٩ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

سخته زیندیگی 

مِه پیچانی سر خط بینیویشته 

تانی خادان 

چی بینویشته ؟

 

............................................

واگردان فارسی :

 

زندگی سخت 

بر صفحه پیشانی ام خط نوشته است

توانی خواند 

چه نوشته است ؟


نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/٢٤ساعت ۳:٠۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

چی واورسی 

کیسَم من ؟

ایتا 

مِه وطن مئن غریب !

 

.....................................

واگردان فارسی : 

 

چه می پرسی

کیستم من ؟ 

یکی 

در وطن خویش غریب !


نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/۱٥ساعت ۳:٤٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

صؤب نامؤن دره

نیشتاوی 

سوکولِه خأنِه 

کو  کوری  کو کو !

 

.....................................

واگردان فارسی : 

 

صبح  دارد نمی آید 

نمی شنوی 

خروس می خوانَد 

کو  کوری  کوکو !

 


نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/۱٢ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

هَنی خییال 

 گول 

 پاپولی 

هَنی باهار ، بی باهار 

 

.......................................

واگردان فارسی : 

 

باز هم خیال 

گُل 

پروانه 

بازهم خبری از بهار نیست 

نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/۱٢ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

حج حجی یان 

جه دور ِ شَر آمؤن درید

ایمسالم 

اَمان خانه ناریم 

 

.......................................

واگردان فارسی : 

 

چلچله ها 

از فاصله های دور دارند می آیند

امسال هم 

ما خانه نداریم 

نوشته شده در ۱۳٩۳/٥/۱٢ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

Design By : nightSelect.com