هسا شعر کاس آقایی

گیلکی شعران ِ کاس آقا

خایلی زمات ِ

جا بنأمو

جوانی یَ

عسکان ِ آلبوم ِ دورون 

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

مدت زمانی ست

جوانی را

جا گذاشته ام

درون آلبوم عکس ها 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ساعت ۱:٥٦ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

توند ِ  توند

جوانی رؤخان

شوئن دره

پیری مورداب دورون 

 

.............................................

واگردان فارسی :

 

تند و سریع

رودخانه ی جوانی

رونده

به مرداب پیری ست  

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ساعت ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

زمستان ِ سرد سوج

سینگین ِ ورف

هیکس وانَوَرسه

پاپولی یان ِ آوالا 

 

.............................................

واگردان فارسی :

 

در سرمای سوزان زمستان

در بارش سنگین برف

هیچکس نمی پرسد

احوال پروانه ها را نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٩ساعت ٧:٠٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

بی تو ، تِه اَمرَ گب زئن درم

بی من ، مِه اَمرَ...

مِه مانَستن نیدائی تا هسا

ایتا اَجور باحال ِ تؤر 

 

...................................................

واگردان فارسی :

 

بی تو ، دارم با تو حرف می زنم

بی من ، با من...

مثل من ندیده ای تا کنون

دیوانه ای این چنین باحال 


 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ساعت ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

تِه رافایی

مِه چوم ِ نی نی

بیبیشت

آکِه واگردی ؟

 

..........................................

واگردان فارسی :

 

به انتظار تو 

مردمک چشم ام

برشته شد

کی باز می گردی ؟

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

آفتاو ِ نئسابؤ

سیتاره ئن ِ خنده خنده مئن

شَو ، مای َ اوساده

دیاره زئن دره !

 

..................................................

واگردان فارسی :

 

در نبود آفتاب

در خنده ی تمسخر ستاره ها

شب ، ماه را برداشته

دارد دف می زند !

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ساعت ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

هسا

دِ پَئیزه کلاچ

تا تانی تِه ر ِ

بولبولی بخان 

 

........................................

واگردان فارسی :

 

هم اکنون

دیگر پائیز است کلاغ

تا می توانی برای خودت

بلبلی بخوان 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ساعت ۳:٤۸ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

جه مِه کلَمه ئن ِ چوم

کَرأ اَرسو فیوه

تَرَ خألی

شعر نیویشتن درم 

 

..............................................

واگردان فارسی :

 

از چشم کلمه های من

اشگ جاری شده است

تو می پنداری

دارم شعر می نویسم 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ساعت ٤:٢٧ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

پیلی شَو ِ مئن

ایتا

کوچی سیتاره

مَرَ چومک زئن دره 

 

...........................................

واگردان فارسی :

 

در شبی عظیم

ستاره ای خرد

بر من

چشمک می زند 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

دریا دیل َ گب دره پور

کؤله کؤله

خؤ حرفان َ فُکُنه

ساحیل ِ فورش ِ سر 

 

..........................................

واگردان فارسی :

 

دل دریا از حرف سر شار است

موج موج

حرف های اش را فرو می ریزد

بر ماسه ی ساحل 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ساعت ٤:٠۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

 

یادیگاری

تِه سورخ نام َ

بَکَندامُه

مِه دیل ِ پوشت 

 

...........................................

واگردان فارسی :

 

یادگاری

نام سرخ تو را

بر پشت دل ام

خالکوبی کرده ام 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ساعت ۳:٥٧ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

اَ همّه یادان َ

نتانَم فیشانَم

جختران ِ

پیله کو پوشت 

 

.........................................

واگردان فارسی :

 

این همه خاطرات را

نمی توانم پرت کنم

پشت کوه رفیع

فراموشی ها 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

شیر ِ

بوخوفته پَسی

شئالان

وائو وائو دَکَفید 

 

........................................

واگردان فارسی :

 

پس از

خفتن شیر

شغال ها

به زوزه می افتند 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ساعت ۳:۳۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

سییا سان بوکوده

مورداب ِ هاوا

سل ِ باقلا گول ِ چراغ

دتاوسته دأره 

 

..................................................

واگردان فارسی :

 

تیره و توفانی ست

هوای مرداب

چراغ لاله مردابی

تابیده است 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ساعت ٢:۳۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

آکه تا هسا

آمِه فوسنجان گَمَج

ایتا چنگر ِ خاب َ

دیئن دره 

 

..............................................

واگردان فارسی :

 

از کی تا حالا

دیگ گلین خورشت فسنجان ما

حسرت

یک چنگر را دارد 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

تاسیان مِه دیل تِه ر ِ

تِه ایتا زرخ گب َ

به اوشان ِ هازارتا

شیرین گبان فاندم 

 

............................................

واگردان فارسی :

 

بی قرار توست دل ام

یک حرف تلخ ات را

با هزار حرف شیرین اغیار

عوض نمی کنم

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٧ساعت ۱:٥٧ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

آدم

بؤستن دوبؤم

هَنی مَرَ

هوایی بوکود حوّا !

 

......................................

واگردان فارسی :

 

آدم

داشتم می شدم

باز هم

هوایی و سرکش ام کرد حوّا !

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ساعت ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

انار گولان ِ خون

دره زمستان ِ گردن

هَن واستی ی ِ

سورخ ورف وارَستن دره 

 

..................................................

واگردان فارسی :

 

خون شکوفه های انار

در گردن زمستان است

به خاطر همین است

دارد برف سرخ می بارد 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

مِه دَس خالی

مِه دیل پور

ایتا تالاب ِ مِه دیل

مِه ناجه ئن کپور 

 

...........................................

واگردان فارسی :

 

دست ام تهی ست

دل ام پُر

تالابی ست دل ام

آرزوهای ام کپورش 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ساعت ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

جان برانده ما

دوبؤ آو ِ مئن 

گُزگا اون ِ جان َ

والیشتن دوبؤ 

 

............................................

واگردان فارسی :

 

ماه عریان

در آب افتاده بود

قور باغه تن اش را

لیس می زد 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

باهار شوئن و

پئیز ِ

آمؤنِ واستی ی ِ

کلاچان ِ پاخار مَخاری 

 

...........................................

واگردان فارسی :

 

به خاطر رفتن ِ

بهار و

آمدن پائیز است

شلوغی یِ کلاغ ها 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

بییا باهار

مِه دسَ بیگیر

منم تانَم

سبز َ بَم 

 

.................................

واگردان فارسی :

 

بیا بهار

یاری ام کن

منم می توانم

سبز شوم 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

چنتا کوتر

مچّدِ گولدسته سرنیشتائید

مِه دیل ِ نأجه کوتران

کویا نیشتائید ؟

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

چند کبوتر

بر فراز گلدسته ی مسجد نشسته اند

کبوتران آرزوی دل ام

کجا نشسته اند ؟

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢۱ساعت ۱٢:۱۱ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

کلاچ ِ

قار قار قِچّی

ایتا خَج پئیز

فادا مِه دس 

 

.........................................

واگردان فارسی :

 

قیچی

قار قار کلاغ

بُرشی از پائیز

به دست ام داد 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٠ساعت ٢:۳٦ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

تقدیم به مِه گول رِفِق آقای جاوید پور هادی

نایه

او زرخ روز آبکنار

کی تو بَبَی

بی آب ِ کنار 

 

..........................................

واگردان فارسی :

 

نیاید

آن روز تلخ آبکنار

که شوی تو

کنار بی آب 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٠ساعت ٢:۱٤ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

تِه چومان ِ مستی کؤیا

عَرَخ سکی کؤیا

دانَستمِه

ایروز بأ بَبَم تابلو 

 

..............................................

واگردان فارسی :

 

مستی چشمان تو کجا

عرق سگی کجا

می دانستم

روزی باید تابلو شوم 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٠ساعت ۱:٥۱ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

زَرزلَه مانستن

زر...زر...زر...نالَستن دَرَم

مِه گبدان َ

گب دره پور

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

مانند زنجره

زر...زر...زر...دارم می نالم

حرفدان من

پر از حرف است

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٠ساعت ۱:٤٥ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

هاوا

کَرچ آفتاو بوکوده

کولکاپئسم

چاب چاب زئن دأره 

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

هوا

آفتابی و عالی ست

چرخ ریسک هم

دارد چهچه می زند 


 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٠ساعت ۱:۳٩ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

تؤر ِ سوکولَه

مأنم 

هر شَو  هر شَو

صؤب َ دوخانمَ 

..................................

واگردان فارسی :

 

خروس دیوانه و وحشی را

مانم

هر شب  هر شب

صبح را آواز می دهم 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٢٠ساعت ۱:۱٧ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

چندر

بیبج وابیج دأره

روزیگار

لاپ شامی بؤستن دریم 

 

..................................................

واگردان فارسی :

 

چقدر

برشته شدن و تفتیده شدن دارد

روزگار

عین کتلت داریم می شویم 


 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٩ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

گول بوکوده

گولَباغ مئن

لانتی کولا

گولَباغ تامشا دأره 

 

.................................................

واگردان فارسی :

 

شکوفه کرده است

درون باغ گُل

گُل قارچ

باغ گل تماشائی ست 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

گُرگائن ِ

دسکلا صدا آیه

کی لوتکا

مورداب جأ دَمَرد ؟!

 

...........................................

واگردان فارسی :

 

صدای کف زدن

قورباغه ها می آید

قایق چه کسی

درون  مرداب غرق شد ؟!

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ساعت ۱۱:٤۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

آخ داوینچی

چی خُب بؤ بئسابی

ناقاشی بوکؤدابی

مِه ژوکوند ِ گریه یَ 

 

...........................................

واگردان فارسی :

 

آخ داوینچی

چه خوب بود بودی و

نقاشی می کردی

گریه ی ِ ژوکوند مرا 


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ساعت ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

کولکاپئسان

خندَه یَ درید 

شوند ِ دانه بوخورده

بولبول ِ  ر ِ 

 

 ....................................

 واگردان فارسی :

 

خنده ی تمسخر آمیز

چرخ ریسک ها

برای بلبلی

که دانه ی آقطی خورده است 

*به باور عامیانه مردم گیلان ، اگر بلبلی دانه آقطی (شوند ) بخورد ، لال می شود .

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱۸ساعت ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

ایتا کاسپین اَقودر

گب

ایتا دونیا اَقودر

کر ِ گوش !

 

.................................................

واگردان فارسی :

 

به اندازه ی دریای کاسپین

حرف

به اندازه ی دونیا

گوش کر !


 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

جیر ِ جیراکی

ناز فاندری مَرَ

آشه کارا

لوچان زنی !

 

....................................................

واگردان فارسی :

 

نهانی

به مهر و ناز نگاه ام می کنی

عیان

به نفرت پشت چشم نازک می کنی !

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٧:٠٩ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

هسا د ِ

واره زا نِن درم

مِه ناجه ئن َ

هوتو کی  واره زانید

مول ِ زاکان َ

...........................................................

واگردان فارسی :

 

حالا دیگر

دارم سقط می کنم

آرمان های ام را

همان طور که ساقط می کنند

فرزندان حرامزاده را !

 

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

آمِه کؤگا مئن

گوم گومه ی ِ

آمَه رَ شال نه

آل فتورکسته !

 

........................................................

واگردان فارسی :

 

در محله ی ما

پچپچه ای در پیچیده 

ما را شغال نه

جن حمله ور شده است !


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٢ساعت ٦:۳۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

کویا ایسا بولبول

کلاچ

بولبولی خادَن دره

چهقار ...چهقار ... چهقار ...!

 

.................................................................

واگردان فارسی :

 

کجاست بلبل

کلاغ

دارد بلبلی می خوانَد

چهقار ... چهقار .... چهقار ...!

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ساعت ٢:٠٦ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

کار ِ وختانیم

کَل ِ خو

آمه سوفره ولی

مورجانه سوفره یه !

 

.........................................................

واگردان فارسی :

 

مواقع کار

خوک نریم

اما سفره ی ما 

به کوچکی سفره ی مورچه است !


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

بکَفته پالوان کی بَبی

هر تا گُزگا زأک

تِه ور جأ

واز واز کنه !

 

.........................................................

واگردان فارسی :

 

 پهلوان افتاده که  شوی

هر بچه قورباغه ای

پیش تو

جست و خیز می کند !


نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

هَتویه د ِ

تا آکِه بأ

زرخی ی َ وا لِسیم

هَی بَه بَه بیگیم !

 

.....................................................

واگردان فارسی :

 

این چنین است دیگر

تا کی باید

تلخی را بچشیم و

هی به به بگوئیم !

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ساعت ۱:۳٠ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

مِه دیل َ خوش بوکودم

سالان ِ سال

به تِه اون وأده یان ِ

تورش ِ کونوس !

 

.........................................................

واگردان فارسی :

 

دلخوشی ام بود

سال های سال

آن وعده های

از گیل ترش تو !

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ساعت ۱:۱۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

نه باقلا باغان ِ آلامه یَم

نه پئس ِ کلاچان ِ خؤمه

دار ِ گُزگا یَم

وارَش َ دوخادان درم !

 

......................................................

واگردان فارسی :

 

نه مترسک باغ های باقلی ام

نه آشیانه ی کلاغ پیسه ها

قورباغه ی درختی ام

بارا ن را دارم صدا می زنم !نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/۱٠ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

سییا وا تِه جولان َ

سئلی بزأ دأره

 جه ماچّی

سورخ َ نبؤسته !

 

................................................................

واگردان فارسی :

 

باد سیاه بر گونه ها ی ات

سیلی نواخته است

از بوسه

قرمز نشده اند !

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٦ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

بولبولان ِ

ورَه ورَه ی َ وابَدَن

کلاچان ِ کُنسرت

دئنی یه !

 

.......................................................

واگردان فارسی :

 

سر و صدای بیهوده ی ِ

بلبل ها را رها کن

کنسرت کلاغ ها

دیدنی ست !

 


 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٦ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

جه غورصه

پارپاره ی مِه دیل

دیل َ

پینیک زئن درم !

 

........................................................

واگردان فارسی :

 

از غصه

دل ام پاره پاره است

دل را

دارم وصله دوزی می کنم !

 


 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٦ساعت ٧:٢۸ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

علفان

زار بزَئید

دشت َ

علفزار چاکودید !

 

......................................................

واگردان فارسی :

 

علف ها

زاریدند

دشت را

علف زار کردند !

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٦ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

او خوشک ِ دارَم

ولکی نارَم تا پئیز فُکُنه

پئیز دوماغ َ

اَتوئی سوجانَم !

 

...........................................................

واگردان فارسی :

 

درختی خشکیده ام

برگی ندارم تا پائیز فرو بریزد

این طوری

پائیز را خیط می کنم .

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٦ساعت ٢:٠٩ ‎ب.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

پئیز

خؤ زرد ِ گازان َ واکوده

داران َ

خندأ گیفته !

 

..........................................................

واگردان فارسی :

 

پائیز

دندان های زردش را نمایان کرده

درختان را

تمسخر می کند !

 

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٦ساعت ٧:٠۳ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

حلا پیله واز نوکوده

بکفتیم

هَن بؤ آمِه شانامِه

آخر خوشی !

 

.........................................................

واگردان فارسی :

 

هنوز پَرش بلند نکرده

افتادیم

همین بود خوشی آخر ِ

شاهنامه ی ما !

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٦ساعت ٦:٤۸ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

آپارتمان نیشتائیم

مصنوعی گول

باهارا باورده

آمِه خانه مئن !

 

........................................................

واگردان فارسی :

 

ساکن آپارتمان شده ایم

گل مصنوعی

بهار را

به خانه ما فرا خوانده است !

 

نوشته شده در ۱۳٩٢/۱٠/٦ساعت ٦:٤۱ ‎ق.ظ توسط کاس آقا نظرات () |

Design By : nightSelect.com